ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία: Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 13:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις πιθανές λύσεις για τα θέματα που δημιουργήθηκαν μέσα από τις εκπομπές και μας παρουσίασαν τα συνολικά συμπεράσματα που βγήκαν. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:30 – 14:30 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:00 ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:00 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 14:30 ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 14:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

CITY BREAK

Ημερομηνία: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 13:30 CITY BREAK Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 13:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:00 ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ