Η Mact Media Group σας καλωσορίζει στο 15ημερο Forum για το Θεματικό & Εναλλακτικό Τουρισμό.

Η εταιρία μας με 20ετή εμπειρία στο κλάδο του τουρισμού εξειδικεύετε στο κομμάτι του θεματικού τουρισμού καθώς διοργανώνει την Έκθεση Θεματικού Τουρισμού, Γαστρονομίας & Οίνου τον Οκτώβριο το 2021 αλλά και το portal www.thematictourism.gr και συμβάλει στην ανάδειξη του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια μας αυτή διοργανώνουμε 15ήμερο Forum για το Θεματικό Τουρισμό.

Στόχος του Forum

Στόχος του forum είναι η παρουσίαση των θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και οι αλληλένδετες δραστηριότητες τους. Εξειδικευμένοι ομιλητές θα αναλύουν καθημερινά τις διάφορες μορφές τουρισμού στην Ελλάδα και τους τρόπους που μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό. Το forum έχει στόχο να βοηθήσει τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους επιχειρηματίες ώστε να δραστηριοποιηθούν και σε αυτές τις μορφές τουρισμού που φαίνεται ότι λόγω covid-19 επιταχύνει την αναγκαιότητα της στροφής που πρέπει να γίνει προς τον θεματικό τουρισμό.

Θα γίνουν κατανοητές αυτές οι δραστηριότητες στη νέα ελληνική τουριστική πραγματικότητα, θα βοηθήσουμε ώστε να γίνει αντιληπτές οι τάσεις και οι πρακτικές ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα. Αυτές οι δραστηριότητες που επιλέξαμε θεωρούμε ότι μπορούν να ανοίξουν νέους διαύλους επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης των περιοχών.

Σχετικά με εμάς

Υποστηρικτές