ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία: Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 13:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις πιθανές λύσεις για τα θέματα που δημιουργήθηκαν μέσα από τις εκπομπές και μας παρουσίασαν τα συνολικά συμπεράσματα που βγήκαν. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ