ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:30 – 14:30 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:00 ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:00 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 14:30 ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ημερομηνία: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 Ώρα διεξαγωγής: 12:00 – 15:15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πάνελ θα επικεντρωθεί στις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα απευθύνουν οι καλεσμένοι στον Διευθυντή της Mact Media Group και δημοσιογράφο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ